dnes je 19.9.2021

Input:

Metóda delenia zisku (profit split method)

23.4.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.6.4 Metóda delenia zisku (profit split method)

Mgr. Andrej Choma

Metóda delenia zisku je upravená v § 18 ods. 3 písm. a) ZDP. Metóda „vychádza z takého delenia predpokladaného zisku dosiahnutého z kontrolovanej transakcie medzi závislými osobami, aké by očakávali nezávislé osoby pri spoločnom podnikaní pri dodržaní princípu nezávislého vzťahu.“

Metóda delenia zisku sa zdá byť najvhodnejšou metódou, keď obidve strany kontrolovanej transakcie majú svoj unikátny a hodnotný príspevok (vytvárajú alebo vlastnia jedinečné nehmotné aktívum). Je potrebné vychádzať z toho, že aj nezávislé osoby by boli ochotné deliť si profit podľa časti, ktorou prispievajú k transakcii. Ide teba o dvojstrannú metódu, kde pre jej aplikáciu je potrebné disponovať informáciami o oboch zmluvných stranách transakcie.

Využitie tejto metódy pre obce alebo pre podniky, ktoré zriaďuje obec, je takmer minimálne, táto metóda