dnes je 19.1.2022

Input:

Príklad ekonomického a personálneho prepojenia

23.4.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.1.3 Príklad ekonomického a personálneho prepojenia

Mgr. Andrej Choma

Príkladom takejto situácie je stav, kedy majú príbuzní v priamom rade majetkovú účasť v rozdielnych spoločnostiach. Či už súrodenci alebo deti a rodičia. V prípade manželov sa situácia zmenila, len ak mali rozdelené bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Ak otec vlastní firmu O a syn vlastní firmu S. Podľa znenia do 1. 1. 2017 aj keď blízky vzťah otca a syna znamená, že sú v zmysle zákona závislé osoby, ak existovali transakcie medzi firmou O a firmou S, tieto transakcie sa nepovažovali za kontrolované transakcie, pretože v zmysle definície by museli byt firma O a firma S pod kontrolou alebo vedením tej istej osoby. Podľa aktuálne znenia stačí na prepojenie, aby boli firmy pod vedením alebo kontrolou tej istej osoby alebo jej blízkej osoby. To znamená, že aj firmy, ktoré vlastnia závislé osoby, sú závislými,