dnes je 19.9.2021

Input:

Vedenie

23.4.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.1.4 Vedenie

Mgr. Andrej Choma

Od 1. 1. 2017 sa tiež upravovala v zákone o dani z príjmov definícia pojmu vedenie, kde sa obchodná spoločnosť a družstvo nahradila všeobecným pojmom právnická osoba z dôvodu, že existujú v obchodnej sfére aj iné subjekty, ktorých primárnym cieľom je aj dosahovanie zisku, napr. pozemkové spoločenstvá v predmetnej definícii absentovali.

Je potrebné poznamenať, že pravidlá transferového oceňovania sa aj v súčasnosti vzťahovali aj na občianske združenia, obce, neziskové organizácie, ale len v obmedzenom rozsahu. T.j., ak dochádza k zníženiu základu dane alebo zvýšeniu daňovej straty, daňovník postupuje podľa § 17 ods. 5 ZDP a je povinný vyčísliť rozdiel, o ktorý sa ceny v kontrolovaných transakciách vzťahoch závislých osôb, vrátane cien za poskytnuté služby, pôžičky a úvery líšia od cien používaných medzi nezávislými osobami v porovnateľných obchodných vzťahoch. Obchodná spoločnosť, ktorá je