ONLINE KNIHA TRANSFEROVÉ OCEŇOVANIE VO VEREJNEJ SPRÁVE PREMIUM

Online kniha Transferové oceňovanie premium je jedinečným zdrojom informácií pre všetkých, ktorí aktuálne riešia problematiku transferového oceňovania.  Od 1.1.2015 sa povinnosť vypracovania transferovej dokumentácie vzťahuje nielen pre zahraničné závislé osoby, ale aj pre tuzemské závislé osoby. V poslednom období vzrastá čoraz viac počet firiem, ktorých sa týka transferové oceňovanie pre tuzemské závislé osby. V online kinhe sú k dispozícií 24-hodín denne aktualizované vybrané právne predpisy a bezplatný odpovedný servis od renomovaných odborníkov z praxe.

Viac informácií

ČO OBSAHUJE TRANSFEROVÉ OCEŇOVANIE VO VEREJNEJ SPRÁVE PREMIUM

 • Odborné články
 • Legislatívne zmeny z oblasti transferového oceňovania
 • Príklady a dokumentácie k transferovému oceňovaniu
 • Vzory vyplnenia daňových priznaní v súvislosti s transferovým oceňovaním
 • Právne predpisy
Viac informácií
image01

NADŠTANDARDNÉ  SLUŽBY  K  PREDPLATNÉMU

 • Bezplatný odpovedný servis
 • 24 hodín denne prístup k zmenám vo viac ako 500 právnych predpisoch
Viac informácií
image01

O tomto produkte


Ak chcete zistiť o on-line knihe Transferové oceňovanie vo verejnej správe premium viac, rozkliknite si nižšie umiestnené odkazy, kde sú jej vlastnosti vysvetlené podrobnejšie.

 • Obsah
  • Úvod
  • Pojem transferového oceňovania
  • Princíp nezávislého vzťahu
  • Pramene práva
  • Právo transferového oceňovania
  • Medzinárodné právo a Európske právo
  • Medzinárodné zmluvy
  • Arbitrážny dohovor a správy Fóra o transferovom oceňovaní
  • Vnútroštátne právo – vzťah medzi jednotlivými predpismi
  • Ústava SR
  • Zákonné normy
  • Podzákonné normy
  • Zákon o dani z príjmov
  • Kontrolovaná transakcia
  • Príklad vzťahu závislých osôb podnikateľov
  • Príklad prenajatia nehnuteľnosti medzi závislými osobami
  • Závislé osoby
  • Pojem blízka
  • Subjekt
  • Definícia ekonomického a personálneho prepojenia
  • Príklad
  • Vedenie
  • Príklad bezúročnej pôžičky
  • Príklad predaja tovaru za nezávislú cenu
  • Osobná pôsobnosť pre oblasť verejnej správy
  • Primárna úprava základu dane
  • Korešpondujúca úprava základu dane
  • § 18 zákona o dani z príjmov
  • Základné metódy transferového oceňovania
  • Metóda nezávislej trhovej ceny (CUP method)
  • Metóda následného predaja (resalepricemetod)
  • Metóda zvýšených nákladov (cost plus method)
  • Metóda delenia zisku (profit splitmethod)
  • Metóda čistého obchodného rozpätia (transactionalnetmarginmethod)
  • Výber metódy
  • Odsúhlasenie použitia metódy ocenenia
  • Daňový poriadok
  • Sankcie za neplnenie dokumentačnej povinnosti
  • Dokumentácia k transferovému oceňovaniu
  • Predkladanie dokumentácie
  • Účel dokumentácie
  • Skrátená dokumentácia
  • Úplná dokumentácia
  • Základná dokumentácia
  • Dôležité zásady
  • Špeciálne ustanovenia
  • Príklad verejného záujmu
  • Obmedzenie výnimky pri verejnom záujme
  • Usmernenie ministerstva financií o procedúre vzájomnej dohody
  • Vzor základnej transferovej dokumentácie pre verejnú správu
 • Funkcie

  Čo všetko zahŕňa predplatné Transferové oceňovanie vo verejnej správe premium?

  Online kniha Transferové oceňovanie premium

  • Je databáza odborných článkov na tému Transferového oceňovania. Články sú zrozumiteľné, názorné a garantované. Okrem odborných textov podľa aktuálnej legislatívy sú k dispozícii aj praktické informácie, vzory dokumentácie a prípadové štúdie.
  • Právne predpisy sú k dispozicii k rôznym dátumom účinnosti – zmeny sú viditeľné na prvý pohľad, čo zvyšuje komfort pri používaní.

   

  Bezplatný odpovedný servis

  • Ak narazíte na problém, na ktorý ste nenašli odpoveď, je Vám k dispozícii bezplatný odpovedný servis. Stačí napísať otázku a písomnú odpoveď od odborníka získate najneskôr do 3 týždňov. 
 • Služby

  V online knihe Transferové oceňovanie vo verejnej správe premium je možné informácie získavať rôznymi spôsobmi, z ktorých najbežnejšie sú dva popísané nižšie. Ideálne je, oba spôsoby vzájomne kombinovať!

  I. Vyhľadávanie podľa kľúčového slova

  Vypísaním hľadaného výrazu do príslušného okienka. Inteligentný našeptávač Vám ponúkne vhodné varianty pre čo najefektívnejšie nájdené výsledky hľadania. 

  II. Filtrovanie

  Vyberieme TÉMA

  Vyberiete tému, ktorú chcete aktuálne riešiť: napr. „Dokumentácia k transferovému oceňovaniu".

  Zvolíme TYP INFORMÁCIE

  Online kniha Transferové oceňovanie premium umožňuje vybrať články, otázky a odpovede alebo právne predpisy.

  Zvolíme požiadavku na AKTUÁLNOSŤ

  • Garancia

  Dokumenty v online knihe Transferové oceňovanie premium sú priebežne aktualizované podľa legislatívneho vývoja. 

  • Archív

  Online kniha Transferové oceňovanie premium ponúka aj archív článkov. Pri nich bola garantovaná aktuálnosť k dátumu vydania, ale nie sú aktualizované na základe neskorších legislatívnych zmien.

  Môj obsah

  V tejto sekcii nájdete otázky, ktoré ste poslali prostredníctvom stránky Transferové oceňovanie premium.

Aký modul vybrať?

Prehľad modulov


* Ceny sú uvedené bez DPH v platnej výške

Želáte si kontaktovať nás?


Input:

Mám záujem:

Bezplatné testovanie tohto portálu nie je možné.

Vyplňte prosím nasledujúci formulár, čo najskôr Vás budeme kontaktovať za účelom dohodnutia multilicencie, testovania či zodpovedania Vašej otázky:

Multilicencia

Na získanie možnosti bezplatného testovania je nutné vyplniť správne kontaktný telefón a Váš email.

Na Vami uvedený telefón Vás budeme kontaktovať najneskôr do druhého pracovného dňa, aby sme s Vami dohodli Vami preferovaný termín začiatku testovania ako aj Vami vybraný modul, ktorý chcete otestovať.

Na Vami uvedený email Vám potom pošleme vygenerované prístupové testovacie prístupy. 

Bez overenia správnosti Vášho telefónu a emailu teda nie je možné požadované testovanie poskytnúť. Ďakujeme za pochopenie.

Napíšte Vašu otázku
Vaše údaje